Sunds Kræmmerløb

Lørdag den 7. august 2021

Om turen

Knallertgruppen i Sunds afholdt det årlige Kræmmerløb i Sunds lørdag den 7. august.

Dvs. det blev ikke rigtig kræmmermarkedsløb da Sunds kræmmermarked blev aflyst pga Corona.

Datoen blev også ændret da der er stumpemarked i Gjern på den sædvanlige dato og da der ingen kræmmermarked bliver, blev samlingsstedet flyttet til Sunds Auto, Navervej i Sunds som velvilligt stillede lokaler, parkering og faciliteter til rådighed.

Der mødte 65 knallerentusiaster frem. De kom på knallert, i trailere og en enkelt i campingvogn, vejret var fint, tørt og lunt. Dagen startede med indskrivning, kaffe og rundstykker og beskuelse af de mange knallerter af mange forskellig mærker og modeller.

Kl 10.00 startede dagens køretur hvor ca 80 km landevej rundt i de mindre byer i det midtjyske ventede.

Inden afgang blev der skelet til vejret, og de fleste valgte at iføre sig tøj til at modstå evt. regnbyger, få optimister lagde dog ud i ”søndagstøj”.

Efter 20-25 km holdtes første pause, og da kunne det konstateres at servicevognen havde opsamlet et par haverister som var punkteret, det var ikke muligt at fremskaffe en passende slange hvorfor de blev på ladet.

Herefter fortsatte turen mod forplejningsstedet som blev afholdt i Egeris, ved Vorgod/Videbæk hvor vi blev trakteret med fint smørrebrød og øl og vand. Kort før pausen blev vi indhentet af en kraftig regnbyge, også et tordenbrag fik vi, og de i regntøj fortsatte ufortrødent og nogen af dem i ”søndagstøj” forsøgte at dække sig for uvejret.

Efter spisepausen fortsatte turen i fint vejr med retning tilbage mod Sunds med endnu en pause ved Studsgård kirke. Etapen foregik uden yderligere problemer, bortset fra et par mindre stop som hurtig blev afhjulpet. Efter Studsgård gik turen via Gødstrup,Holing og Gullestrup tilbage til Sunds og alle var kørende, dog blev en enkelt “veteran” trukket det sidste stykke pga. noget med en våd kilerem.

Efter en vellykket tur på de herninggensiske småveje blev vi modtaget ved Sunds Auto med varme pølser og drikkevarer.

Tekst & billeder

Kurt Oxbøll og Svend Aage Mark